زندگینامه

Zhz دکتر زهره زرشناس در آذرماه سال 1330 در تهران چشم به جهان گشود. پس از دریافت مدرک فوق لیسانس فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران،  در سال 1357 با رتبه اول در آزمون ورودی ( کنکور) دانشگاه تهران در دوره دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی به تحصیل پرداخت و در سال 1365 موفق به اخذ  مدرک دکترا از دانشگاه تهران شد.

دکتر زرشناس از سال 1357  عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ترتیب استادیار موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و دانشیار و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است.

ایشان از سال 1368 تاکنون به تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در پژوهشگاه علوم انسانی ، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد علوم و تحقیقات ) و بنیاد ایرانشناسی اشتغال دارند و تاکنون راهنمایی و هدایت بیش از 100پایان نامه ( تز) کارشناسی  ارشد و دکترا  را بر عهده داشته اند.
دکتر زرشناس با تألیف بیش از 80مقاله در مجلات علمی ایرانی و خارجی و تألیف 10کتاب در سال 1380 موفق به کسب درجه استادی ( پروفسوری) شده و عضو چندین انجمن علمی ایرانی و خارجی مانند انجمن ایرانشناسان  اروپا ( SIE ) و انجمن زبانشناسی ,و انجمن ایران شناسی ایران است .