کتاب‌ها

قصه هایی از سغد

زهره زرشناس و آناهیتا پرتوی ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389

تیشتر یشت

زهره زرشناس و فرزانه گشتاسب . انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389

نمادها و ارزشها در آیین زرتشتی

زیر چاپ.

نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار دیگر

زهره زرشناس و لیلا عسگری .انتشارات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 1388 کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان شناسی در سال 1389

جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب

به کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف  انتشارات طهوری 1387

دستنامه سغدی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1387 کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبانشناسی در سال 1388 کتاب برگزیده گروه ادبیات پژوهشی از سوی بنیاد پروین اعتصامی در سال 1389

زن و واژه

انتشارات فروهر 1385

میراث ادبی روایی در ایران باستان

دفتر پژوهشهای فرهنگی 1385

زبان و ادبیات ایران باستان

دفتر پژوهشهای فرهنگی1382

جستارهایی در زبان‌های ایرانی میانه شرقی

انتشارات فروهر1380