سخنرانی‌ها

زن در نوشته های سغدی

پژوهشگاه علوم انسانی (17/9/1388)

قصه‌هاي سغدي در سنجش با قصه‌هاي ملل

 برنامة تلويزيوني ارديبهشت، شبكة 4 سيما (22/10/88)

زن و واژه در زبان سغدي

برنامة تلويزيوني ارديبهشت، شبكة 4 سيما (22/6/88)

دربارة زبان سغدي

برنامة تلويزيوني ارديبهشت، شبكة 4 سيما (17/3/88)

ماني فيلسوف عهد باستان

همايش تاريخ فلسفه (4) (تفسير تفكر فلسفي در ايران)، (15 مهر 1387)، مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه (بنياد حكمت اسلامي صدرا) 1387

رستم پهلوان در سغد

نخستين هم‌انديشي بين‌المللي تاريخ ورزش ايران، آكادمي ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران (آبان 85 ) .

تداوم سنتی کهن در میان اقوام ایرانی

دومین همایش ایرانشناسی،آذر 83 ، بنیاد ایرانشناسی

پزشکی در ایران باستان

کنفرانس علم، توسعه وفن آوری، آبان 1383 ، دانشگاه صنعتی شریف

مراسم بزرگداشت سركار خانم دكتر قريب

در سراي اهل قلم در نمايشگاه بين المللي كتاب به مناسبت تجديد چاپ كتاب فرهنگ سغدي بهار 1383

چند واژة مونث در ادبيات ديني سغدي

نخستين همايش ايرانشناسي (27 ـ 30 خرداد 1381 ) در بنياد ايرانشناسي